« [ List Agenda ]

Agneda Khataman Al Qur'an dan Pengajian Akbar

Kegiatan
:
Khataman Al Qur'an dan Pengajian Akbar
Lokasi Kegiatan
:
SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta (online)
Waktu Kegiatan
:
2021-07-23 s.d 2021-07-23
Detail Kegiatan
:
Khataman Al Qur'an dan Pengajian Akbar dalam rangka Milad Muhammadiyah ke-112